Predajne

Plastové karty

Spoločnosť CardSystems, s.r.o. potláča výhradne PVC karty od firmy EVOLIS FRANCE. Týmto vám garantujeme zhodu s ISO normami, vysokú kvalitu, čistý a zabrúsený orez. Tieto karty majú rozmery 86x54mm a hrúbku 0,76mm. Čítať ďalej


Ochrana zdravia a majetku

Ponúkame vybrané produkty slúžiace na ochranu zdravia personálu, navštevníkov, nehnuteľností, automobilov atď. atď. Ochrana pred ohňom KIDDE svetový líder požiarnych detektorov, Ochrana pred vodou VODASTOP by RIALCO, Označenie budov - prevencia pred vykradnutím. Čítať ďalej

 

Správa budov a údržba zelene

Profesionálne kosenie trávnikov BioClip s následným dočistením chodníkov a parkovísk,  údržba zelene a parkovísk, zber odpadkov, strihanie okrasných stromov a kríkov, plevanie alebo chemické ošetrovanie okrasných záhonov, zálievka výsadby, dopĺňanie mulčovacej kôry, čistenie exteriérových roštov, čistenie dažďových žľabov a zvodov, čistenie uličných vpustí. Čítať ďalej


Produkty

Komplexné riešenia prispôsobené vašim konkrétnym potrebám.

Oblasti uplatnenia

Široké využitie produktov pre všetky druhy organizácií.