Označenie automobilov -  výstražné nálepky


Označte svoj automobil, že máte poplašný systém (aj keď tam nie je !!!) Tieto nálepky sú fosforeskujúce. Už pri slabom dopade svetla baterky výstražne „svietia“ !!! Slúžia ako prevencia pred vykradnutím,alebo odcudzením automobiluNálepky automobil


biela reflexná /1,1 x 5,8cm/ Cena... 5,00 €/sada 5ks
červená reflexná /1,4 x 6,6cm/  Cena... 5,00 €/sada 5ks

Produkty

Komplexné riešenia prispôsobené vašim konkrétnym potrebám.

Oblasti uplatnenia

Široké využitie produktov pre všetky druhy organizácií.