Výhody vyvolávacieho systému

Klient si ihneď po príchode zoberie kartičku s číslom. Tým si zaistí svoje poradie. Na zobrazovači číslic svieti číslo, ktorého držiteľ je práve ošetrovaný prípadne vybavovaný. Takto môže klient odhadnúť predpokladaný čas vybavenia.

Klient má isté poradie, bez toho, aby musel stáť v rade. Vyčká, dokiaľ bude vyzvaný pomocou hlavného panelu /číslicového zobrazovača/ a jemného signálu.

Klient môže odísť z čakárne alebo budovy - môže sa dostaviť až v predpokladanom čase vybavenia. Klienti majú takto medzi sebou odbúraný stres a nezhody o poradie.

Výsledkom je spokojný klient, ktorý vás vždy rád a znova navštívi.

Produkty

Komplexné riešenia prispôsobené vašim konkrétnym potrebám.

Oblasti uplatnenia

Široké využitie produktov pre všetky druhy organizácií.