Žiacka ID karta

Produkt Žiacka ID karta (identifikačná karta pre žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl) je prvým produktom tohto druhu na Slovensku.

Pri tvorbe tohto projektu sme vychádzali zo skutočnosti, že deti do 15-tich rokov (teda do doby, kým dostanú občiansky preukaz) nenosia u seba "žiadny" identifikačný preukaz alebo kartu. V okolitých štátoch Európy ako aj v severnej Amerike a Austrálii sa identifikačné karty pre školopovinné deti stali štandartom pre zvyšovanie ich bezpečnosti.

Čo je cieľom projektu Žiacka ID karta :

  • umožniť rýchlu a presnú  identifikáciu vášho dieťaťa v prípade úrazu, nehody alebo inej nepredvídateľnej udalosti
  • upozorniť na dôležité zdravotné záznamy (ak existujú)
  • urýchliť informovanie rodičov o úraze, nehode alebo strate dieťaťa, prípadne o mieste jeho hospitalizácie
  • preukázať vek dieťaťa a tým uplatniť poskytované zľavy

Viac informácií o tomto projekte sa dozviete priamo na stránke www.ziackaidkarta.sk

Produkty

Komplexné riešenia prispôsobené vašim konkrétnym potrebám.

Oblasti uplatnenia

Široké využitie produktov pre všetky druhy organizácií.